زنده آموزش سلامت خوزستان آغاز طرح سنجش

زنده: آموزش سلامت خوزستان آغاز طرح سنجش سنجش سلامت نوآموزان نوآموزان ورود به پایه اول ابتدایی دوره پیش دبستانی پایگاه های سنجش سلامت

گت بلاگز اخبار پزشکی تشخیص بیماری های قلبی ژنتیکی با سلول های بنیادی

محققان فنلاندی نشان دادند که با استفاده از هوش مصنوعی نه تنها جداسازی سلول های قلبی بیمار از سلول های سالم ممکن هست، بلکه می توان بین بیماری قلبی ژنتیکی تمایز ق

تشخیص بیماری های قلبی ژنتیکی با سلول های بنیادی

تشخیص بیماری های قلبی ژنتیکی با سلول های بنیادی

عبارات مهم : افزار

محققان فنلاندی نشان دادند که با استفاده از هوش مصنوعی نه تنها جداسازی سلول های قلبی بیمار از سلول های سالم ممکن هست، بلکه می توان بین بیماری قلبی ژنتیکی تمایز قائل شد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، کاردیومیوسیت های مشتق از iPSC می توانند از نمونه خون یا بیوپسی پوستی مشتق شوند. این سلول ها در حال حاضر جهت درک پاتوفیزیولوژی بیماری های متفاوت و شناسایی داروهای بالقوه تازه جهت بیماری های متفاوت استفاده می شوند.

تشخیص بیماری های قلبی ژنتیکی با سلول های بنیادی

در سال های اخیر، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین اصلاح قابل توجهی داشته است.

محققین دانشگاه Tampere نیز از ترکیب تکنولوژی سلول های بنیادی و هوش مصنوعی جهت مطالعه کاردیومیوسیت های ضربان دار در کشت سلول استفاده کردند. واکنش‌ها ضربانی این سلول ها با استفاده از سیگنال های کلسیمی آنالیز شد. کلسیم جهت تپیدن کاردیومیوسیت ها مهم است و ضربان می تواند بوسیله لیبل های فلورسنس مونیتور شود.

محققان فنلاندی نشان دادند که با استفاده از هوش مصنوعی نه تنها جداسازی سلول های قلبی بیمار از سلول های سالم ممکن هست، بلکه می توان بین بیماری قلبی ژنتیکی تمایز ق

در این مطالعه، کاردیومیوسیت ها از بیماران مبتلا به بیماری آریتمی ژنتیکی (CPVT)، سندرم QT طویل (LQTS)، یا کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک (HCM) یا افراد سالم مشتق شد.

ضربان کاردیومیوسیت های منفرد ثبت شد و آنالیز نرم افزاری جهت این که نشان دهد این سلول ها چه بیماری را نشان می دهند انجام گرفت. این نرم افزار یاد می دهد که چگونه گروه های متفاوت سلولی با توجه به شاخصه های خاص ارزش در واکنش‌ها ضربانی مربوط به هر سلول جداسازی شوند.

این نرم افزار قادر به شناسایی این است که سیگنال های موجود مربوط به یک سلول مشتق از یک فرد ناقل بیماری قلبی ژنتیکی است یا این که از سلول های یک فرد سالم صادر شده است هست. همین دستاورد بسیار بزرگ است ولی این که این نرم افزار و برنامه می تواند بین بیماری های قلبی متفاوت نیز تمایز قابل شود، خود بسیار شگفت انگیز است.

تشخیص بیماری های قلبی ژنتیکی با سلول های بنیادی

این مشاهدات مهم نشان داد که سلول های مشتق از iPSCها و هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده شوند.

در حال حاضر، بیماری های ژنتیکی عمدتا بوسیله آنالیزهای DNA شناسایی می شوند ولی در بسیاری از مواد مشخص نیست که این تغییرات DNA واقعی و عامل بیماری هستند یا این که یک عوض کردن ژنتیکی بی اثر هستند. استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می تواند به تصمیم گیری در این شرایط کمک کند.

محققان فنلاندی نشان دادند که با استفاده از هوش مصنوعی نه تنها جداسازی سلول های قلبی بیمار از سلول های سالم ممکن هست، بلکه می توان بین بیماری قلبی ژنتیکی تمایز ق

واژه های کلیدی: افزار | افزاری | بیماری | شناسایی | استفاده | هوش مصنوعی | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog